Lưới bố

Trạng thái: Còn hàng
Liên hệ: 0961470670

Thông số kỹ thuật: 

  1. Chất liệu: HDPE
  2. Màu sắc: tiêu chuẩn
  3. Chiều dài: theo yêu cầu
  4. Tiêu chuẩn: lưới bố khổ 1m chiều dài theo yêu cầu

Thời hạn sử dụng: >2 năm

Thông số kỹ thuật: 

  1. Chất liệu: HDPE
  2. Màu sắc: tiêu chuẩn
  3. Chiều dài: theo yêu cầu
  4. Tiêu chuẩn: lưới bố khổ 1m chiều dài theo yêu cầu

Thời hạn sử dụng: >2 năm

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây