Lưới võng

Trạng thái: Còn hàng
Liên hệ: 0961470670

Thông số kỹ thuật: 

  1. Chất liệu: HDPE
  2. Màu sắc: tiêu chuẩn
  3. Chiều dài: 2m1, 2m3, 2m5
  4. Tiêu chuẩn: võng khổ 1m dài 2.1m đến 2.5m

Thời hạn sử dụng: >2 năm

Thông số kỹ thuật: 

  1. Chất liệu: HDPE
  2. Màu sắc: tiêu chuẩn
  3. Chiều dài: 2m1, 2m3, 2m5
  4. Tiêu chuẩn: võng khổ 1m dài 2.1m đến 2.5m

Thời hạn sử dụng: >2 năm

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây