Lưới giàn dây leo

Trạng thái: Còn hàng
Liên hệ: 0961470670

Chất liệu : HDPE

  • Ô lưới: 10-15cm
  • Màu sắc: xanh lá
  • Kích thước theo yêu cầu

Chất liệu : HDPE

  • Ô lưới: 10-15cm
  • Màu sắc: xanh lá
  • Kích thước theo yêu cầu
Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây