Tất cả bài viết

( Có tất cả 26 bài viết )

Vai trò và đặc điểm của màng phủ nông nghiệp

15/02/2019

Màng phủ nông nghiệp hay còn được nông dân đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) gọi là "màng bạt, thảm, ni lon, mủ". Là vật liệu làm bằng nhựa dẻo, mỏng có hai mặt màu khác nhau chuyên dùng để...

Ưu khuyết điểm của màng phủ nông nghiệp

13/02/2019

Màng phủ nông nghiệp, tiếng Anh là Argicultural films (plastic mulching, polyethylene film), nông dân đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) gọi là bạt, thảm, ni lon, mủ. Là vật liệu làm bằng nhựa dẻo, mỏng có hai mặt màu...